דיווח תוצאות Q2 2018

16 Aug. 2018

הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים עלה ב– 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב- 9.1 מיליון דולר
הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים עלה ב-3% ל-0.36$
אשרור התחזית לשנת 2018 : המכירות יסתכמו ב- 1,400 עד 1,440 מיליון דולר והרווח המדולל למניה יצמח ב– 7% עד 16% ויסתכם ב-2.11$ עד 2.30$ למניה
הושלמה עסקת רכישת קבוצת Eminence מוקדם מהצפוי ב-6 ביולי 2018

• הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2018 עלה ב – 2% והסתכם ב- 9.1$ מיליון לעומת 8.9$ מיליון ברבעון מקביל אשתקד.

• הרווח הנקי ברבעון השני של 2018, כולל הוצאות עסקה בגין רכישת Eminence, הסתכם ב– 6.5 מיליון דולר לעומת 8.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

• הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2018 עלה ב– 2% והסתכם ב–0.36$ לעומת 0.35$ ברבעון השני של 2017.

• הרווח המדולל למניה כולל הוצאות עסקה בגין רכישת Eminence ברבעון השני של 2018 ירד ב- 27% והסתכם ב–0.25$ לעומת 0.35$ ברבעון השני של 2017.

• הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים בחציון הראשון של שנת 2018 עלה ב-4% לעומת החציון המקביל והסתכם ב– 16.6 מיליון דולר.

• מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-338.9 מיליון דולר, בדומה להכנסות החברה ברבעון המקביל.

• מכירות החברה בששת החודשים הראשונים עלו ב-3% והסתכמו לסך של כ-673.4 מיליון דולר מיליון לעומת מכירות של 656.1 דולר מיליון בתקופה המקבילה של 2017.

• החברה מאשררת את התחזית לשנת 2018: מכירות החברה צפויות להסתכם לסך של 1,400$-1,440$ מ’ דולר, צמיחה של 5%-2% ממכירות 2017 שהסתכמו ב-1,368$ מ’ דולר.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 4 בספטמבר 2018.

• מאזן איתן ליום 30 ביוני 2018 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 105 מיליון ודולר יתרת הון עצמי המסתכמת ב– 450 מיליון דולר.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו שמחים מאוד על השלמת עסקת Eminence מוקדם מהצפוי, ומאמינים כי הרכישה תספק פלטפורמה לצמיחה, תוך הרחבת הנוכחות והפעילות הממותגת שלנו בשווקים החשובים של צרפת ואיטליה. בנוסף לכך, אנו ממשיכים להיות מחויבים להשקיע במוצרים חדשים על מנת לשמור על הרווחיות היציבה ולהשיא ערך ארוך טווח לבעלי המניות.

15 באוגוסט 2018

דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג’ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות רבעון שני לשנת 2018.

מכירות
המכירות ברבעון השני של 2018 הסתכמו ב-338.9 מיליון דולר, ללא שינוי משמעותי לעומת מכירות בסך 340.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. המכירות בששת החודשים הראשונים של 2018 עלו ב-3% והסתכמו ב-673.4 מיליון דולר לעומת 656.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

יודגש כי המכירות בישראל ברבעון ובחציון השני עלו ב- 14% ו-23% בהתאמה, בעיקר מגידול במכירות חנויות זהות, גידול במכירות המותגים Puma ו-FIX וכן מהתחזקות בשער החליפין הממוצע של השקל לעומת הדולר במחצית הראשונה של 2018.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2018, הכולל הוצאות עסקה חד פעמיות של כ-4 מיליון דולר, ירד ב-36% והסתכם ב- 11.3 מיליון דולר לעומת 17.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2018 ירד ב-14% והסתכם ב- 15.2 מיליון דולר לעומת 17.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2018 , הכולל הוצאות עסקה חד פעמיות של כ-4 מיליון דולר, ירד ב-9% והסתכם ב-25.3 מיליון דולר לעומת 27.9 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בחציון הראשון של 2018 ירד ב-4% והסתכם ב-29.2 מיליון דולר לעומת 30.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה ברווח התפעולי לעומת תקופות מקבילות אשתקד נובעת בעיקר מהוצאות הרצת המפעל בויאטנאם וקיטון ברווחיות המפעלים, וכן מעלויות הקשורות במעבר למרכז הפצה חדש בארה”ב.

רווח נקי
הרווח הנקי הכולל הוצאות עסקה חד פעמיות של כ-4 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 ירד ב-28% והסתכם ב-6.5 מיליון דולר לעומת 8.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול הוצאות עסקה חד פעמיות ברבעון השני של 2018 עלה ב-2% והסתכם ב-9.1 מיליון דולר לעומת 8.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי הכולל הוצאות עסקה חד פעמיות של כ-4 מיליון דולר בחציון הראשון של 2018 ירד ב-4% והסתכם ב-13.9 מיליון דולר לעומת 14.5 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול הוצאות עסקה חד פעמיות בחציון הראשון של 2018 עלה ב-3% והסתכם ב-16.6 מיליון דולר לעומת 16.2 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

רווח מדולל למניה
הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2018 עלה ב-3% והסתכם ב– 0.36$ לעומת 0.35$ ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה ברבעון השני של 2018 ירד ב-27% והסתכם ב- 50.2$ לעומת 0.35$ ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למנייה לפני השפעת סעיפים חד פעמיים בששת החודשים הראשונים של 2018 עלה ב-4% והסתכם ב-0.65$ למנייה לעומת רווח למניה של 0.63$ בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח המדולל למניה בששת החודשים הראשונים של 2018 ירד ב-2% והסתכם ב-0.55$ למנייה לעומת 0.57$ למנייה בתקופה מקבילה אשתקד.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “ברבעון השני חווינו אתגרים עסקיים אשר השפעתם קוזזה בחלקה ע“י שיפור בתוצאות במספר תחומי פעילות ובאזורים שונים בעולם, עובדה המדגישה את המודל העסקי המגוון והמבוזר שלנו. אנו מציגים מאזן איתן, ובאמצעות פיתוחם ושילובם של מוצרים ממותגים לצד מוצרי פעילות ה-Private Label שלנו, אנו מרחיבים את הנוכחות הגלובלית שלנו במגוון שווקים ונמצאים בעמדה טובה להשגת צמיחה רווחית ארוכת טווח.

במהלך הרבעון השני הצגנו שיפור משמעותי בדלתא ישראל, הכולל צמיחה של 14% במכירות וכן שיפור בפעילות Schiesser, הכולל צמיחה של 10% במכירות. אנו מאוד שמחיםעלהשלמתעסקת Eminence מוקדם מהצפוי העתידה להוסיף לפורטפוליו המגוון שלנו מותג פרימיום של הלבשה תחתונה לגברים, וכן תרחיב את הפעילות שלנו בצרפת ואיטליה – שווקים בהם נתח השוק שלנו אינו משמעותי. אנו נאחד בדוחותינו הכספיים את תוצאות קבוצת Eminence החל מהרבעון השלישי של 2018.

בראייה קדימה, אנו צופים כי ההשקעות שביצענו בשנים האחרונות במפעלינו בשנים ישפיעו לחיוב על תוצאותינו החל מהחציון השני של 2018. אנו שמחים עם השקת הקולקציה החדשה של דלתא מותגי פרימיום, עם פוטנציאל הצמיחה בערוצי האונליין, ומעצם הפוטנציאל להחדרת מוצרי דלתא באמצעות ערוצי ההפצה של Eminence. המאזן האיתן ויתרות המזומנים של החברה מספקים לנו את המשאבים הפיננסיים ולצמוח הן אורגנית והן באמצעות רכישות".

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה-EBITDA ברבעון השני של 2018 הסתכם ב- 22.9 מיליון דולר, או 6.8% מהמכירות בתקופה לעומת

25.5 מיליון דולר או 7.5% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד.
הEBITDA- בששת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם לסך של 44.3 מיליון דולר, ללא שינוי מ-44.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2018 הסתכם לסך של 51.9 מיליון דולר לעומת 76.4 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2017.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2018 הסתכם ב- 178.7$ מיליון דולר לעומת 169.7 מיליון דולר ביום 30 ביוני 2017 ולעומת 125.6 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2017.

הון הקבוצה ליום 30 ביוני 2018 הסתכם ב-450.1 מיליון דולר לעומת 417.8 מיליון דולר ליום 30 ביוני 2017.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ-3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 4 בספטמבר 2018. המועד הקובע ויום ה”אקס” לחלוקה יהיה 23 באוגוסט 2018.

תחזית החברה לתוצאות 2018
• התחזית אינה כוללת סעיפים חד פעמיים ואת ההשפעה החיובית הצפויה על תוצאות החברה עם רכישת קבוצת Eminence בחציון השני של 2018.
• החברה מעריכה כי סך מכירותיה בשנת 2018 יסתכמו לכדי 1,400 עד 1,440 מיליון דולר, גידול של 2% עד 5% לעומת 1,368.1 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי סך הרווח התפעולי בשנת 2018 יסתכם לכדי 91 עד 96 מיליון דולר, גידול של 4% עד 10% לעומת 87.4 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) יסתכם לכדי 119 עד 125 מיליון דולר, גידול של 3% עד 8% לעומת 115.9 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי סך הרווח הנקי בשנת 2018 יסתכם לכדי 54 עד 59 מיליון דולר, גידול של 7% עד 16% לעומת 50.7 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי סך הרווח המדולל למניה בשנת 2018 יסתכם לכדי 2.11$ עד 2.30 $, גידול של 7% עד 16% לעומת 1.98$ בשנת 2017.

לפרטים נוספים:
אירית נחמני
Irit.n@unik.co.il 
054-6687006