דיווח תוצאות Q1 2018

15 May. 2018

הרווח למניה המדולל עלה ב-38% ל 00.3$ וב- 5% לפני סעיפים חד פעמיים
הרווח התפעולי עלה ב-37% ל- 14 מיליון דולר וב- 8% לפני סעיפים חד פעמיים
המכירות ברבעון הראשון של 2018 עלו ב- 6% והסתכמו ב-334.5 מיליון דולר
אשרור התחזית לשנת 2018 : המכירות יסתכמו ב- 1,400 עד 1,440 מיליון דולר והרווח המדולל למניה יצמח ב- 7% עד 16% ויסתכם ב-2.11$ עד 2.30$ למניה

• הרווח המדולל למניה ברבעון הראשון של 2018 עלה ב- 38% והסתכם ב-00.3$ לעומת 0.22$ ברבעון הראשון של 2017

• הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2018 עלה ב- 37% והסתכם ב- 14.0 מיליון דולר לעומת 10.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד

• הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2018 עלה ב – 33% והסתכם ב- 7.4 מיליון דולר לעומת 5.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד

• EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) עלה ברבעון הראשון של 2018 ב-12% והסתכם ב- 21.4 לעומת 19.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד

• המכירות ברבעון הראשון של 2018 עלו ב-6% והסתכמו ב- 334.5 מיליון דולר לעומת 315.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד

• מאזן איתן ליום 31 במרס 2018 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 88.5 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 459 מיליון דולר

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 5 ביוני 2018

מנכ”ל החברה, אייזק דבח: “המכירות ברבעון הראשון לשנת 2018 עלו במרבית תחומי הפעילות בעוד שיעור הרווחיות התפעולית עלה בעיקר בדלתא ישראל ובדלתא מותגי פרמיום. ההשקעות שביצענו בחברה בשנתיים האחרונות הביאו אותנו לעמדת חוזקה ואנו עדים לצמיחה יציבה ומגוונת”.

מכירות
המכירות ברבעון הראשון של 2018 עלו ב-6% והסתכמו ב- 334.5 מיליון דולר לעומת 315.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הגידול במכירות משקף במידה ניכרת את הצמיחה הגבוהה בדלתא ישראל, שיסר וחטיבה גלובלית פלח שוק עליון.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2018 עלה ב-37% והסתכם ב- 14.0 מיליון דולר לעומת 10.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של 2018 עלה ב-8% הסתכם ב- 14.0 מיליון דולר לעומת 12.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2018 עלה ב-33% והסתכם ב- 7.4 מיליון דולר לעומת 5.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של 2018 עלה ב-4% הסתכם ב- 7.5 מיליון דולר לעומת 7.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

מנכ”ל החברה, אייזק דבח: “המכירות ברבעון הראשון לשנת 2018 עלו במרבית המגזרים בעוד שיעור הרווחיות התפעולית עלה בעיקר בדלתא ישראל ובדלתא מותגי פרימיום. ההשקעות שביצענו בחברה בשנתיים האחרונות הביאו אותנו לעמדת חוזקה ואנו עדים לצמיחה יציבה ומגוונת. אנו מצפים להמשך יציב בתוצאות השנה ובעזרת מאזן איתן נפעל לניצול הזדמנויות עסקיות. כפי שהודענו לאחרונה, חתמה החברה על אופציה המקנה למוכרים אופציית מכר למכירת קבוצת Eminence הצרפתית. הרכישה עתידה לכלול את המותגים הצרפתיים Eminence לפלח השוק העליון, ATHENA לפלח השוק העממי ואת מותג ההלבשה האיטלקי Liabel, לגברים, נשים וילדים. העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון השלישי של 2018, תרחיב את הפעילות הממותגת ואת מכירות החברה בצרפת ואיטליה ותאפשר פלטפורמה לצמיחה”.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2018 עלה ב-12% והסתכם ב- 21.4 מיליון דולר, לעומת 19.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי ברבעון הראשון של 2018 והסתכם ב- 30.3 מיליון דולר, לעומת 13.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2018 הסתכם ב- 170.0 מיליון דולר לעומת 205.2 מיליון דולר ביום 31 במרס 2017 ולעומת 125.6 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2017.
הון הקבוצה ליום 31 במרס 2018 הסתכם ב- 459.0 מיליון דולר לעומת 399.1 מיליון דולר ליום 31 במרס 2017.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 5 ביוני 2018. המועד הקובע ויום ה”אקס” לחלוקה יהיה 24 במאי 2018.

תחזית החברה לתוצאות 2018
התחזית אינה כוללת סעיפים חד פעמיים או השפעת עסקת רכישת Eminence ובהתבסס על שערי חליפין של 1.20 דולר ל – 1 אירו ו – 3.60 ₪ ל – 1 דולר:
• החברה מעריכה כי סך מכירותיה בשנת 2018 יסתכמו לכדי 1,400 עד 1,440 מיליון דולר, גידול של 2% עד 5% לעומת 1,368.1 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי סך הרווח התפעולי בשנת 2018 יסתכם לכדי 91 עד 96 מיליון דולר, גידול של 4% עד 10% לעומת 87.4 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) יסתכם לכדי 119 עד 125 מיליון דולר, גידול של 3% עד 8% לעומת 115.9 מיליון דולר בשנת 2017. 
• החברה מעריכה כי סך הרווח הנקי בשנת 2018 יסתכם לכדי 54 עד 59 מיליון דולר, גידול של 7% עד 16% לעומת 50.7 מיליון דולר בשנת 2017.

סגן נשיא במייסיס מונה למנכ”ל תחום פעילות דלתא מותגי פרימיום TIM BAXTER טים בקסטר
הנהלת החברה בדלתא גליל הודיעה על מינויו של טים בקסטר למנכ”ל תחום פעילות דלתא מותגי פרימיום. במסגרת תפקידו יהיה אחראי על מותגי הפרימיום שבבעלות הקבוצה ומותגי הפרמיום בתחום הלבשה עליונה לנשים ולילדים. מר בקסטר הוא בעל ניסיון רב בתחום של קמעונאות אופנה, כשבתפקידו האחרון שימש כסגן נשיא של רשת חנויות הכלבו מייסיס.