דלתא גליל מדווחת על תוצאות שיא לשנת 2016

22 Feb. 2017

הרווח התפעולי גדל ב-24% ל-85.3 מ' דולר; המכירות צמחו ב 9% ל- 1,179.2 מ' דולר
המכירות ברבעון הרביעי גדלו ב- 31% ל- 376.3 מיליון דולר; הרווח התפעולי ברבעון הרביעי גדל ב- 80% ל- 32.3 מיליון דולר

תחזית ראשונית ל-2017:
המכירות צפויות להסתכם ב - 1,330 1,370 מיליון דולר גידול של 16%

רווח מדולל למניה צפוי להסתכם ב - 1.95 2.02 דולר למניה גידול של 9%

אייזיק דבח, מנכ"ל החברה: " אני גאה בהצלחה של דלתא ורוצה להביע הכרת תודה לכלל עובדי החברה, לשותפינו העסקיים וללקוחותינו, על התמיכה ושיתוף הפעולה הפורה. אני תקווה כי שיתוף הפעולה יימשך ויוביל את דלתא להישגים משמעותיים בעתיד".

  מכירות החברה ברבעון הרביעי של 2016 עלו בכ- 31% והסתכמו לסך של 376.3 מיליון דולר לעומת 287.1 ברבעון הרביעי אשתקד.

 הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2016 עלה ב- 80% והסתכם לסך של 32.3 מיליון דולר לעומת 17.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

 הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2016 עלה ב- 36% והסתכם בסך של 32.3 מיליון דולר לעומת 23.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 ה - EBITDA ברבעון הרביעי של 2016 עלה ב- 33% והסתכם ב - 39.2 מיליון דולר לעומת 29.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

 רווח מדולל למניה גדל ב- 52% ברבעון הרביעי של 2016 והסתכם ל $ - 0.73 לעומת $ 0.48 ברבעון המקביל אשתקד.

 מאזן איתן ליום 31 בדצמבר 2016 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 81.9 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב - 390.6 מיליון דולר.

 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 76.6 מיליון דולר בשנת 2016 לעומת 70.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מנכ"ל החברה, אייזק דבח: "אנו מאוד מרוצים מהתוצאות שהחברה הציגה ב-2016 אשר הסתיימה ברבעון רביעי חזק שכלל תוצאות שיא במונחי מכירות, רווח תפעולי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת. המודל העסקי המגוון שלנו, בנוסף למגוון רחב של מוצרים ונוכחות גלובלית אשר גדלה בעקביות, יחד עם המאמצים להגדלת הפעילות הממותגת שלנו, תורמים להשגת צמיחה ואיזון.

אנו ממשיכים להיות מחויבים להשקעה במוצרים חדשים ולהקצאת משאבים לשמירה על רווחיות, השאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו, והשגת צמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי שלנו בשנת 2017 והלאה".

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון הרביעי של 2016 עם מכירות של 376.6 מיליון דולר לעומת 287.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 , גידול של 31% . המכירות במונחים אורגניים עלו ב 3%- לעומת רבעון מקביל אשתקד. המכירות בשנת 2016 הסתכמו לסך של 1,179.2 מיליון דולר לעומת 1,180.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 9%- . המכירות במונחים אורגניים ירדו . ב 2%- לעומת שנת 2015.

הגידול במכירות בתקופות הדיווח של 2016 אשר בא לידי ביטוי בכל האזורים הגיאוגרפיים בהם פועלת החברה, נבע בעיקר מאיחוד תוצאות הפעילות הנרכשת, "דלתא מותגי פרימיום", מהתרחבות הפעילות הממותגת ומהרחבת הפעילות הקמעונאית בישראל ובגרמניה.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון רביעי של 2016 הסתכם לסך של 32.3 מיליון דולר, עלייה של 80% לעומת 17.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 . בשנת 2016 הסתכם הרווח התפעולי לסך של 85.3 . מיליון דולר, לעומת 69.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 23% רווח תפעולי לפני סעיפים חד-פעמיים
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם לסך של 32.3 מיליון דולר, עלייה של 36% לעומת 23.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 . בשנת 2016 הסתכם הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ל 83.2- מיליון דולר לעומת 75.5 מיליון דולר בתקופה . המקבילה אשתקד, גידול של כ-10%.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2016 עלה ב 51%- והסתכם לסך של 18.5 מיליון דולר לעומת 12.3
מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בשנת 2016 הסתכם הרווח הנקי לסך של 51.8 מיליון דולר לעומת 43.8 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 18%.

רווח נקי לפני סעיפים חד פעמיים
הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ל- 18.5 מיליון דולר לעומת 16.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2016 הסתכם הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ב 47.1- מיליון דולר לעומת 48.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הנקי ברבעון הרביעי ובשנת 2016 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע בעיקר מגידול בהוצאות המימון ובהוצאות המס.

רווח מדולל למניה
הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הרביעי
ובשנת 2016 הסתכם ב- 0.73 ו- 1.85 דולר למניה בהתאמה, לעומת 0.62 ו- 1.88 דולר למניה
בתקופות הדיווח של 2015.

מנכ"ל החברה, אייזק דבח, צוטט: "אנו מאוד מרוצים מהתוצאות שהחברה הציגה ב 2016- , אשר
הסתיימה ברבעון רביעי חזק שכלל תוצאות שיא במונחי מכירות, רווח תפעולי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת. המודל העסקי המגוון שלנו, בנוסף למגוון רחב של מוצרים ונוכחות גלובלית אשר גדלה בעקביות, יחד עם המאמצים להגדלת הפעילות הממותגת שלנו, תורמים להשגת צמיחה ואיזון. אנו ממשיכים להיות מחויבים להשקעה במוצרים חדשים ולהקצאת משאבים לשמירה על רווחיות, השאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו, והשגת צמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי שלנו בשנת 2017 והלאה".

"במהלך השנה השלמנו את רכישת פעילות המותגים של "Splendid" ,"7 For all Mankind" ו-"Ella Moss", אשר התגבשו לכדי מגזר פעילות חדש בדלתא, "דלתא מותגי פרימיום". בנוסף, חיזקנו את ההנהלה הבכירה שלנו עם גיוסו של גיל שמעון לנהל את תחום פעילות חטיבה גלובלית פלח שוק עליון . ההשקעה שלנו בהנהלה הבכירה מהווה אסטרטגיה ברורה לתמיכה בצמיחה, ותמשיך להיות בחשיבות עליונה עבורנו".

"במהלך שנת 2016 המשכנו לחזק את פלטפורמת המכירות המקוונת שלנו והגדלת נתח השוק בנוסף, הגדלנו את המכירות .Otto - ו Amazon, Zalando המקוון ע"י מכירה ללקוחות סיטונאים כמו " המקוונות באתרים של שיסר ודלתא ישראל, תוך פיתוח פלטפורמה מקוונת לפעילות החדשה של 7 ."Ella Moss"- ו "Splendid" ,For all Mankind". 

"במבט קדימה, במקביל לניצול מקסימלי של היתרונות אשר המותגים האמורים עתידים להביא לדלתא, אנו מעריכים כי המפעל החדש בויאטנאם יגע לרמת ניצול מלאה במהלך 2018. אנו נמשיך לצמוח בפעילות הממותגת שלנו ולהרחיב את הנוכחות הגיאוגרפית שלה בדגש על צמיחה בסין".

"חשוב מכך, מטרת ההשקעות בשנה החולפת, ואלו אשר יושקעו ב 2017, הינה לתמוך בהשגת צמיחה דו ספרתית ב-EBIDTA בשנת 2017 ובעתיד. אנו ממשיכים להיות מחויבים להשקעה במוצרים חדשים ולהקצאת משאבים לשמירה על רווחיות, השאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו. באמצעות מאזן איתן ויתרות מזומנים זמינות, אנו מחוייבים להמשיך להשקיע לחדש ולצמוח".

" אני גאה בהצלחה של דלתא ורוצה להביע הכרת תודה לכלל עובדי החברה, לשותפינו העסקיים וללקוחותינו, על התמיכה ושיתוף הפעולה הפורה. אני תקווה כי שיתוף הפעולה יימשך ויוביל את דלתא להישגים משמעותיים בעתיד".

תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד ,EBITDA

ה-EBIDTA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הרביעי ובשנת 2016 הסתכם ל- 39.2 ו-107.0 או 10.4% ו-9.1% מהמכירות ברבעון הרביעי ובשנת 2016 בהתאמה, לעומת 29.5 ו-95.3  מיליון דולר או 10.3% ו-8.8% מהמכירות בתקופות המקבילות של 2015.

ברבעון הרביעי של 2016 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 61.1 מיליון
דולר לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בשנת 2016 נבע לחברה תזרים מזומנים
חיובי מפעילות שוטפת בסך של 76.6 מיליון דולר לעומת 70.5 מיליון דולר בשנת 2015. 

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם ב- 181.2 מיליון דולר לעומת 223.8 מיליון
דולר ביום 30 בספטמבר 2016 ולעומת 74.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2015 . הגידול בחוב
CBC הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2016 לעומת 31 בדצמבר 2015 נובע בעיקר מרכישת פעילות
הקיטון בחוב פיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2016 לעומת 30 .)Contemporary Brands Coalition)
בספטמבר 2016 נובע מתזרים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2016 , כאמור.

הון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם ב- 390.6 מיליון דולר, והיווה 42.8% מסך המאזן,
לעומת כ- 357.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2015 אשר היווה 44.8% מסך המאזן.

תחזיות החברה לשנת 2017
החברה מציגה את התחזית בדבר תוצאות 2017 לפני סעיפים חד פעמיים המבוססת על תנאי שוק
נוכחיים ועל שערי חליפין של $1.06 לאירו, ו- 3.8 ש"ח לדולר כדלקמן:
  החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2017 יסתכמו לכדי 1,330 עד 1,370 מיליון דולר, המהווים גידול של בין 13% ל- 16% לעומת 1,179.2 מיליון דולר בשנת 2016.
  המכירות במונחים אורגניים צפויות להסתכם לסך של 1,070 עד 1,100 מיליון דולר המהווים גידול של 0%-3%.
 החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2017 יסתכם לכדי 86 עד 91 מיליון דולר ארה"ב, 
המהווה גידול של בין 3% ל- 9% לעומת 83.2 מיליון דולר בשנת 2016.
 החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBIDTA) יסתכם בשנת 2017 ב-113-118 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 6% ל- 10%, לעומת 107.0 מיליון דולר בשנת 2016.
 החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2017 יסתכם לכדי 50 עד 52 מיליון דולר ארה"ב, המהווה גידול של בין 6% ל- 10% לעומת 47.2 מיליון דולר בשנת 2016.
  החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2017 יסתכם לכדי 1.95 עד 2.02 דולר ארה"ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 5% ל- 9% לעומת 1.85 דולר למניה בשנת 2016.